Nou Ka Valorizé Idantité A Nèg Adan Lespri a Timoun

Mézon édisyon an nou ka permèt lé timoun pran konsyans a estim dè yo mèm é aprann é aksepté idantité a yo èvè dé liv é dé imaj pozitif

 Ki moun nou yé ?

Roots sé on nouvo janr a mézon édisyon pou la jénès. Misyon ay sé dè édé dé ékriven ki ka valorizé estim, respè, fierté, kilti é Istoi a pèp nèg.

Dé liv pou piti é gran timoun enmé yo plis enkò.

Kay ka fèt ?

Vin fè lantou a mond litérèr èvè nou.

Suiv tou sa ki ka fèt tout alantou a la tè , sa ki sòti rivé, lé ékriven.

Pa ézité enkò !

Zòt ni mèm valè ki Roots Editions ? Zot enmé ékri ? Sé la pou zòt rété !!                          Pa ézité pli lontan !!

Pijé bouton-la si zòt bizwen pozé kestyon ou voyé sa zòt ékri…