was successfully added to your cart.

All Posts By

Roots Editions

Vin’ kontré épi Cristel, patron a Roots editions !

By | Non classé | No Comments

An grandi en Frans, koté Pari é an fè étid syantifik. Lè an trapé diplom an mwen, an ay Gwadloup, la manman mwen fèt.

Lè timoun an mwen fèt en 2010, an konstaté kè adan liv ba timoun en Frans pa té gè ni dé éro nèg. Alò an désidé ay vwè koté lé zamériken paskè yo ni on pakèt a liv ba timoun la diaspora. An bay dé tradiksyon. Mè pou lé fransé konèt sé liv la, an chwazi  mèt an plas prop mézon édisyon an mwen.

Welcome to ROOTS EDITIONS.

Misyon an mwen :  : permèt ke timoun en nou (é lé paran !) trapé estim é confyans an yo mèm. Kè yo aprann istoir a yo. Kè yo sav kè yo capab fè an lo bon biten. Èvè fè yo li ti bwen plis.

Lanmou an ni pou liv, lenvi ti bwen chanjman èvè an sav sa an ka vo, tousa permèt mwen réalizé rèv an mwen. Zòt ké pé trouvé on mélanj a pasyon é confyans mèm si an té timid  é mèm la vi pa té fasil a koz de on problèm de santé é paskè an ka livé timoun an mwen tou sèl.

Gratitud an ni ka permèt mwen vansé tou lé jou.

An té ké kontan si an té pé inspiré dé twa moun… 😉

Fotograf : XAVIBES www.xavibes.com

Désen : Sweet V Design www.sweetv97design.com

Logo a Roots Editions  : Laury Lambert peex-ll.com

Kwanzaa

By | Kilti | No Comments

Byen bonjou sé timoun la. Nou kay palé zot dé KWANZAA ki ka komansé jodi la, kon chak lanné, 26 désanb.

Kwanzaa vé di « premiers fruits » an langaj swahili, langaj nou ka plis palé an Afrik. Nou ka sélébrey dépi pasé 50 lanné. Sé pou nou sonjé lé sélébrasyon lé zansyen an Afrik té ka fè lé yo té ka rékolté.

Sé a moman la sa pou nou sanbé avè la fanmi é lé zanmi, pou nou pé onoré lé zansyen é pou nou pé sélébré valè an nou é sa la nati ka ban nou.

Kwanzaa ka diré 7 jou, jik 1er janvyé. Chak jou ni on valè avè on bouji.

Chak bouji ni on koulè :

  • 3 bouji rouj
  • 1 bouji nwè
  • 3 bouji ver

Lé koulè a panafricanis.

Sé sé timoun la ki ka limé premyé bouji la.

Premyé jouné la, sé Inité, « Umoja » an langaj swahili.  Lè nou ansanm nou pli fò !

Dézièm jouné la, nou pé gadé ka ki déterminasyon an nou, « Kujichagulia », pou nou pé édé la komunoté.

Troizièm jouné la sé pou travay ansanm, « Ujima », responsabilité an nou. Nou pou travay ansanm dan la solidarité !

« Ujamaa » sé pou katrièm jouné la. Fo nou monté komès é antrepriz an nou ansanm. Sé pou tout’ moun pé bwè é manjé tou lé jou.

Senkièm jouné la sé misyon an nou, « Nia » an langaj swahili. Sé a moman la sa ou pé mandéw ki valè a vi aw. Ki misyon aw ?

Avan dènyé jouné la ka ensité nou a réfléchi : talan an nou, imajinasyon an nou, kréativité an nou, « Kuumba ». Ka nou pé fè de bon pou pèp an nou.

Dènyé jou a Kwanzaa : « Imani », foi an nou mèm ! Valè la sa sé pou nou sonjé nou pou ni konfyans adan nou mèm chak lè, konfyans dan lé zansyen ki ka véyé an lè nou, konfyans adan la fanmi é adan pèp an nou pou nou pé rété doubout’.

Apré dènyé jou a Kwanzaa, nou pé ba la fanmi é lé zanmi dé prézan pou sélébré soldarité é partaj.

Pasé on bon simèn a Kwanzaa !!

Article de Babatunde Diagne.

Illustration d’Alain Kojele.