Édisyon

Roots sé on mézon édisyon asi cont a lé ékriven ki ka ba zòt on servis dé kalité

Lè nou aksepté travay a zòt, nou ka voyé zòt on lèt é on kontra édisyon

Nou kay li é korijé liv a zòt

Nou kay asanblé liv la èvè sé désen la adan on mannyè métodik é rigourèz

Nou kay fè douvan a liv la é ou ké désidé si ou vlé chanjéy ou gadéy jan nou fèy

Nou ké ba zòt niméro ISBN é Dépôt Légal

Enpresyon a liv la ké de kalité optimal

Difizyon

Roots ka asiré difizyon a liv a zòt adan librèri é distribitè

Mézon édisyon an nou ka pibliyé é difizé osi liv a zòt anlè entèrnèt

Traduksyon

Zòt vlé exporté zòt ?

La diaspora ka viv tout alantou a la tè, fè yo sav zòt la !

Roots ka travay asi liv a zòt an kréyòl, fransé é anglé

On gran rézo a librèr ka permèt nou byen distribyé liv a zòt

Sé tarif la ka dépann dé servis nou ka ba zòt é yo diféran pou chak ékriven.

Pa ézité kriyé nou.