mézon édisyon

Misyon an nou
Aprann é konèt istoir a pèp nèg on mannyè ludik é enstruktiv, sé dé valè ésansyel aka ROOTS EDITIONS.

Misyon an nou sé aprann timoun an nou, piti é gran, respè é confyans adan yo mèm gràs a la pégaoji, lé liv é lé imaj yo ké pé vwè yo adan. Sa ké permèt yo dékouvè kapasité é potansyel a yo.

Lé ékriven tout alantou a la tè, kè ROOTS EDITIONS ka mèt an avan, ké permèt la jénès ka vin, gràs a idantité nèg a yo é konsyans a on doulè ka transmèt dè jénérasyon an jénérasyon, dé eksprimé diversité é créativité a yo.
Politik édisyon an nou
ROOTS EDITIONS ka travay èvè dé ékriven ka palé kréyol, fransé é anglé,
ki vlé ékri pou lé piti é gran timou afriken ou ki ni orijin a yo an Afrik.

Kè zòt désidé ékri dé istoir réyèl, dé roman o byen dé poézi…
Tout liv ba la jénès ki ka respèkté misyon an nou pé vwèy édité adan mézon édisyon an nou.
Tout ouvrage destiné à la jeune génération respectant notre mission est susceptible d’être édité par notre maison d’édition.

ROOTS sé on méson édisyon asi cont a lé ékriven :
Nou ka permèt vou pibliyé liv a zòt on mannyè profesyonel
Nou ka propozé dé servis ki ka conprann tout lé étap a fabrikasyon a on liv
Nou ka travay an fonksyon dé sa zòt vlé é sa zòt ka atann
Previous
Next

ka nou ka fè

ROOTS EDITIONS ka travay èvè dé ékriven ka palé kréyol, fransé é anglé,
ki vlé ékri pou lé piti é gran timou afriken ou ki ni orijin a yo an Afrik.

Edisyon

Roots sé on mézon édisyon asi cont a lé ékriven ki ka ba zòt on servis dé kalité
Lè nou aksepté travay a zòt, nou ka voyé zòt on lèt é on kontra édisyon

  • Nou kay li é korijé liv a zòt
  • Nou kay asanblé liv la èvè sé désen la adan on mannyè métodik é rigourèz
  • Nou kay fè douvan a liv la é ou ké désidé si ou vlé chanjéy ou gadéy jan nou fèy
  • Nou ké ba zòt niméro ISBN é Dépôt Légal
  • Enpresyon a liv la ké de kalité optimal

Difizyon

Roots ka asiré difizyon a liv a zòt adan librèri é distribitè
Mézon édisyon an nou ka pibliyé é difizé osi liv a zòt anlè entèrnèt

Traduksyon

Zòt vlé exporté zòt ?
La diaspora ka viv tout alantou a la tè, fè yo sav zòt la !
Roots ka travay asi liv a zòt an kréyòl, fransé é anglé
On gran rézo a librèr ka permèt nou byen distribyé liv a zòt

Contact