mézon édisyon

Misyon an nou
Aprann é konèt istoir a pèp nèg on mannyè ludik é enstruktiv, sé dé valè ésansyel aka ROOTS EDITIONS.

Misyon an nou sé aprann timoun an nou, piti é gran, respè é confyans adan yo mèm gràs a la pégaoji, lé liv é lé imaj yo ké pé vwè yo adan. Sa ké permèt yo dékouvè kapasité é potansyel a yo.

Lé ékriven tout alantou a la tè, kè ROOTS EDITIONS ka mèt an avan, ké permèt la jénès ka vin, gràs a idantité nèg a yo é konsyans a on doulè ka transmèt dè jénérasyon an jénérasyon, dé eksprimé diversité é créativité a yo.
Politik édisyon an nou
ROOTS EDITIONS ka travay èvè dé ékriven ka palé kréyol, fransé é anglé,
ki vlé ékri pou lé piti é gran timou afriken ou ki ni orijin a yo an Afrik.

Kè zòt désidé ékri dé istoir réyèl, dé roman o byen dé poézi…
Tout liv ba la jénès ki ka respèkté misyon an nou pé vwèy édité adan mézon édisyon an nou.
Tout ouvrage destiné à la jeune génération respectant notre mission est susceptible d’être édité par notre maison d’édition.

ROOTS sé on méson édisyon asi cont a lé ékriven :
Nou ka permèt vou pibliyé liv a zòt on mannyè profesyonel
Nou ka propozé dé servis ki ka conprann tout lé étap a fabrikasyon a on liv
Nou ka travay an fonksyon dé sa zòt vlé é sa zòt ka atann
Previous
Next

ka nou ka fè

ROOTS EDITIONS ka travay èvè dé ékriven ka palé anglé é espaniol, ki ka ékri pou lé piti é gran timou afriken ou ki ni orijin a yo an Afrik.

Traduksyon

Roots sé on mézon édisyon ki ka enki travay avè dé ékriven étranjé, ki zot konèt yo obier ki sé dé nouvo ékriven é ki ba la jénès on fòs pou vansé.

 

Kontré

Paskè tout’ liv a Roots dwèt ka trouvé yo an tout’ kaz, nous ska propozé zòt dé kontré avè lé ékriven, chak lanné.

Zòt ké pé balé ba yo et fè yo maté liv a zòt.

 

 

Épi ki Moun nou ka travay

Pou nou pé ba zòt kontré dé kalité, nou ka lyanné épi BOOKS SONGS & FILMS ki sé on asosiasyon a kilti.

Zòt pé soutyenn yo obyen travay épi yo :