was successfully added to your cart.

Byen bonjou sé timoun la. Nou kay palé zot dé KWANZAA ki ka komansé jodi la, kon chak lanné, 26 désanb.

Kwanzaa vé di « premiers fruits » an langaj swahili, langaj nou ka plis palé an Afrik. Nou ka sélébrey dépi pasé 50 lanné. Sé pou nou sonjé lé sélébrasyon lé zansyen an Afrik té ka fè lé yo té ka rékolté.

Sé a moman la sa pou nou sanbé avè la fanmi é lé zanmi, pou nou pé onoré lé zansyen é pou nou pé sélébré valè an nou é sa la nati ka ban nou.

Kwanzaa ka diré 7 jou, jik 1er janvyé. Chak jou ni on valè avè on bouji.

Chak bouji ni on koulè :

  • 3 bouji rouj
  • 1 bouji nwè
  • 3 bouji ver

Lé koulè a panafricanis.

Sé sé timoun la ki ka limé premyé bouji la.

Premyé jouné la, sé Inité, « Umoja » an langaj swahili.  Lè nou ansanm nou pli fò !

Dézièm jouné la, nou pé gadé ka ki déterminasyon an nou, « Kujichagulia », pou nou pé édé la komunoté.

Troizièm jouné la sé pou travay ansanm, « Ujima », responsabilité an nou. Nou pou travay ansanm dan la solidarité !

« Ujamaa » sé pou katrièm jouné la. Fo nou monté komès é antrepriz an nou ansanm. Sé pou tout’ moun pé bwè é manjé tou lé jou.

Senkièm jouné la sé misyon an nou, « Nia » an langaj swahili. Sé a moman la sa ou pé mandéw ki valè a vi aw. Ki misyon aw ?

Avan dènyé jouné la ka ensité nou a réfléchi : talan an nou, imajinasyon an nou, kréativité an nou, « Kuumba ». Ka nou pé fè de bon pou pèp an nou.

Dènyé jou a Kwanzaa : « Imani », foi an nou mèm ! Valè la sa sé pou nou sonjé nou pou ni konfyans adan nou mèm chak lè, konfyans dan lé zansyen ki ka véyé an lè nou, konfyans adan la fanmi é adan pèp an nou pou nou pé rété doubout’.

Apré dènyé jou a Kwanzaa, nou pé ba la fanmi é lé zanmi dé prézan pou sélébré soldarité é partaj.

Pasé on bon simèn a Kwanzaa !!

Article de Babatunde Diagne.

Illustration d’Alain Kojele.

Leave a Reply