Nou ka Valorizé Aden Lespri a Timoun

Mézon édisyon an nou ka permèt lé timoun pran konsyans a estim dè yo mèm
é aprann é aksepté idantité a yo èvè dé liv é dé imaj pozitif

Liv an nou

Roots sé on nouvo janr a mézon édisyon pou la jénès.
Misyon ay sé dè édé dé ékriven ki ka valorizé estim, respè, fierté, kilti é Istoi a pèp nèg.
Dé liv pou piti é gran timoun enmé yo plis enkò.

Kay ka fèt ?

Vin fè lantou a mond litérèr èvè nou.
Suiv tou sa ki ka fèt tout alantou a la tè , sa ki sòti rivé, lé ékriven.

Zòt ni mèm valè ki Roots Editions ?
Zot enmé ékri ? Sé la pou zòt rété !!
Pa ézité pli lontan !!
Pijé bouton-la si zòt bizwen pozé kestyon ou voyé sa zòt ékri…

Rézo an Nou !