Misyon an nou

Aprann é konèt istoir a pèp nèg on mannyè ludik é enstruktiv, sé dé valè ésansyel aka ROOTS EDITIONS.

Misyon an nou sé aprann timoun an nou, piti é gran, respè é confyans adan yo mèm gràs a la pégaoji, lé liv é lé imaj yo ké pé vwè yo adan. Sa ké permèt yo dékouvè kapasité é potansyel a yo.

Lé ékriven tout alantou a la tè, kè ROOTS EDITIONS ka mèt an avan, ké permèt la jénès ka vin, gràs a idantité nèg a yo é konsyans a on doulè ka transmèt dè jénérasyon an jénérasyon, dé eksprimé diversité é créativité a yo.

Politik édisyon an nou

ROOTS EDITIONS ka travay èvè dé ékriven ka palé kréyol, fransé é anglé, ki vlé ékri pou lé piti é gran timou afriken ou ki ni orijin a yo an Afrik.

Kè zòt désidé ékri dé istoir réyèl, dé roman o byen dé poézi… Tout liv ba la jénès ki ka respèkté misyon an nou pé vwèy édité adan mézon édisyon an nou.

ROOTS sé on méson édisyon asi cont a lé ékriven :

  • Nou ka permèt vou pibliyé liv a zòt on mannyè profesyonel
  • Nou ka propozé dé servis ki ka conprann tout lé étap a fabrikasyon a on liv
  • Nou ka travay an fonksyon dé sa zòt vlé é sa zòt ka atann